fbpx

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul değerleme, gayrimenkulün konumu, büyüklüğü, durumu, fiziksel özellikleri, piyasadaki arz ve talep koşulları, genel ekonomik koşullar, yasallık, gelir potansiyeli gibi kriterlere göre gayrimenkulün değerinin tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Gayrimenkul değerlemesinin kapsamına başta arsa, arazi, konut, dükkan, fabrika, hastane,

 iş merkezi, ofis, depo, turizm tesisi, alışveriş merkezi gibi varlık türleri olmak üzere her türlü mülk tipleri girmektedir.

Gayrimenkul değerlemesine, yalnızca bunlarla sınırlı olmamakla beraber genel olarak aşağıdaki amaçlara yönelik olarak başvurulur:

-Bankalar ve diğer finansal kuruluşların finansman sağlarken aldıkları teminatın piyasa değerinin ölçülmesinde

-Özel sektör ve kamu sektöründe gerçek ve tüzel kişilerden alınan teminatların karşılığının tespitinde

-Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve bağımsız denetim kapsamında şirketlerin aktiflerinde yer alan varlıkların değerinin tespitinde

-Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren halka açık olan/olmayan anonim şirketlerin mülkiyetindeki gayrimenkullerin mevzuat gereğince değerinin tespit edilmesi süreçlerinde

-Gerçek kişilerin alım-satım, mal paylaşımı ve diğer hukuki süreçlerde değerleme raporuna ihtiyaç duyması halinde

-Ülkemizde 2018 yılında yürürlüğe giren, yabancı ülke vatandaşlarının yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı edinimi ve gayrimenkul alım-satım işlemlerinde

-Yargı süreçlerinde ihtilafa konu mülklerin değer takdiri yapılması gerektiğinde


Compare listings

Karşılaştırmak
How would like to contact us?